KORUPCIJOS PREVENCIJA

Jeigu Jūs susidūrėte su galimai korupcinio pobūdžio veika Viešojoje įstaigoje Jūrininkų sveikatos priežiūros centre (toliau – Centre), galite pranešti apie tai:

 • Centro vyriausiajam gydytojui ir/ar asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę:
  telefonu (8-46) 34-07-09, +370 673 64709,

  elektroniniu paštu info@jspc.lt,
  pateikti raštu pristatant pranešimą į 23 kab. (darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.).Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Centre – teisininkė Daiva Maksvytienė,
  tel. (8-46) 34-07-09, +370 673 64709, el. paštas d.maksvytiene@jspc.lt.

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti asmens, kurio veiksmus skundžiate vardą, pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą. Mes užtikriname asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Ant voko būtina nurodyti – asmeniškai Centro vyriausiajam gydytojui arba asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją

 • LR Sveikatos apsaugos ministerijai:
  Raštu – Korupcijos prevencijos skyriaus vedėjui, SAM, Vilniaus g. 33, Vilnius.
  Telefonu – 8 800 66 004 SAM nemokamo informavimo linija,
  elektroniniu paštu korupcija@sam.lt
 • Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):
  Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333,
  faksu (8 5) 266 3307,
  elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.

Mūsų įstaigoje ypatingas dėmesys skiriamas kokybiškam pacientų aptarnavimui ir priežiūrai, kuri pagrįsta sąžiningumu, atvirumu, skaidrumu bei atsakomybe. Tik nuoširdžiu ir atviru abipusiu pasitikėjimu kuriame santykius, kurie yra svarbūs bendrame siekyje – užtikrinant mūsų pacientų sveikatos priežiūrą. Todėl mūsų įstaigoje korupcija ar bet kokios jos apraiškos (dovanos, vokeliai, paslaugos ir kt.) yra netoleruojamos. Pacientų prašytume, kad tikėdamiesi gauti paslaugą, kuri galimai Jums nepriklauso arba norėdami tapti privilegijuotais kitų pacientų atžvilgiu, neprovokuotumėte medicinos darbuotojų, nežemintumėte nei savo nei medikų orumo siūlydami dovanas. O įstaigos darbuotojų – kad netolerancija korupcijai taptų vienu svarbiausiu jų elgesio principu.
Geriausia padėka – nuoširdi šypsena ir ištartas ačiū ir be jokios abejonės, pasitenkinimas mūsų įstaigos darbuotojų suteiktomis paslaugomis.
Siekdami laikytis korupcijos netolerancijos principų, kviečiame visus su įstaigos veikla susijusius fizinius ir juridinius asmenis gerbti šį mūsų įstaigos sprendimą.

Jeigu susidūrėte su bet kokiomis kyšininkavimo ar kitomis neteisėtomis veikomis, prašome nedelsiant apie tai pranešti centro vyriausiąjam gydytojui tel. (8-46) 38-34-25, info@jspc.lt ir/arba atsakingam už korupcijos prevencijos kontrolę asmeniui – teisininkei Daivai Maksvytienei tel. 8 610 07179, d.maksvytiene@jspc.lt. Anonimiškumą garantuojame. Primename, jog baudžiamąją atsakomybę užtraukia ne tik kyšio (daiktinio, piniginio ir kt.) paėmimas, tačiau ir davimas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baužiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Šrifto dydžio keitimas