NUOSTATAI

Mūsų vizija:

Tapti lyderiu tarp Klaipėdos miesto ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų.

Mūsų misija:

Savo žiniomis ir patirtimi pagerinti pacientų sveikatą bei užtikrinti optimalų bendruomenės pasitenkinimą teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis.

Kokybės politika

Teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas orientuoti į  pagrindinius kokybės aspektus: tinkamą, teisingą, savalaikišką,  prieinamą,  įrodymais ir žiniomis paremtą priežiūrą; priežiūros nenutrūkstamumą; veiksmingumą; efektyvumą; nešališkumą; paciento saugumą bei į pacientą nukreiptą priežiūrą, įskaitant fizinį, psichologinį ir socialinį neliečiamumą.

Tikslai

 • Tobulinti strateginį vadovavimą, atsižvelgiant į asmens sveikatos priežiūros struktūrą, procesus ir rezultatus;
 • Užtikrinti nuolatinę pacientų poreikių ir interesų sveikatai analizę, vertinimą ir tenkinimą;
 • Skatinti įmonės darbuotojų iniciatyvumą, atvirumą, toleranciją, kompetencijos tobulinimą ir praktinių įgūdžių ugdymą bei vadovavimąsi pamatinėmis vertybėmis;
 • Modernizuoti profilaktikos, diagnostikos ir gydymo procesus, diegiant naujas formas, metodikas ir technologijas;
 • Užtikrinti, kad kiekvienas pacientas jaustųsi saugiai ir oriai, pasitikėtų konfidencialumo, duomenų apsaugos, diagnostikos ir gydymo rezultatais;
 • Vertinti ir pripažinti visų darbuotojų nuopelnus ir indėlį į paciento sveikatą bei skatinti  juos siekti kuo aukštesnių rezultatų ir profesionalumo;
 • Pripažinti ir skatinti tiekėjų nuopelnus, gerinant asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Peržiūrėta administracijos posėdyje, protokolas Nr.1 2022-03-29

Vertybės:

 • Pagarba pacientui ir bendradarbiui;
 • Teisingumas;
 • Nesavanaudiškumas;
 • Skaidrumas;
 • Nešališkumas;
 • Padorumas;
 • Atsakingumas;
 • Lojalumas įstaigai.

JŪRININKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI

Jūrininkų sveikatos priežiūros centro Elgesio kodeksas

Šrifto dydžio keitimas