PROJEKTAI


„Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centre“

Įgyvendinant šį projektą buvo investuota į sveikatos priežiūros centro padalinių infrastruktūros atnaujinimą:

  •  medicinos įrangą šeimos gydytojams ir slaugos paslaugoms namuose teikti;
  •  įsigytos dvi transporto priemonės šeimos gydytojams ir slaugytojams paslaugų teikimui paciento namuose;
  •  4 odontologo darbo vietos įrangos komplektai vaikų aptarnavimui;
  •  skaitmeninis  dantų rentgeno bei panoraminis dantų rentgeno su  2D ir 3D funkcijomis aparatai;
  •  eilių valdymo sistema.

Planuojama, kad galimybė pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis galės 20 900 Klaipėdos savivaldybės gyventojų

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Šrifto dydžio keitimas