VEIKLOS SRITYS

Pagrindinė įstaigos veiklos sritis – organizuoti ir teikti pacientams kvalifikuotas ambulatorines pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas.

Mūsų veikla:

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinės Sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais norminiais teisės aktais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Jūrininkų sveikatos priežiūros centro veiklos sritys:

  • pirminė sveikatos priežiūra, odontologija;
  • gydytojų specialistų konsultacijos, diagnostika ir tyrimai;
  • ligų prevencija, reabilitacija, slauga;

Jūrininkų sveikatos priežiūros centro tikslas:

  • stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą ir teikti kokybiškas sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas, nurodytas licencijoje.

Jūrininkų sveikatos priežiūros centro uždavinys:

  • organizuoti ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas.
Šrifto dydžio keitimas