Informacija jūrininkams

Mūsų įstaigoje nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d. pradedami jūrininkų profilaktiniai sveikatos tikrinimai ir išduodamas Jūrininkų sveikatos pažymėjimas forma Nr. 048-1/a.

Bazinė sveikatos tikrinimo kaina – 101,59 Eur. Skubos tvarka (be išankstinės registracijos) bazinė kaina – 160,00 Eur.

Bazinė kaina gali padidėti dėl papildomai atliekamų reikalingų tyrimų.

Sveikatos tikrinimai atliekami du kartus savaitėje: antradieniais ir ketvirtadieniais, priimant po 24 asmenis. Operatyviam profilaktinio sveikatos tikrinimo užtikrinimui registracija yra išankstinė.

Registruotis galima:

 • prisijungus į e-pacientas sistemą, Jūrininkų komisijos kalendoriuje, pasirinkus tinkamą datą ir laiką (nuo š. m. rugpjūčio 23 d.), spausti mygtuką „Registruoti paciento vizitą“;
 • telefonu (8-46) 29 70 45
 • atvykus tiesiogiai į Jūrininkų SPC registratūrą.

Atvykus profilaktiniam sveikatos tikrinimui turite pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Jei  atvykstate dėl įsidarbinimo papildomai turite pateikti:
  • šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a popierinė arba elektroninė) iš asmens sveikatos istorijos už 5 metus, jei nesate prisirašęs prie JSPC;
  • gydytojo psichiatro parengtą formą Nr. 027/a dėl psichikos ligų (popierinę arba elektroninę), kurioje nurodyta išvada dėl tinkamumo dirbti jūrų laivyne bei tokią pačią formą Nr.027/a (popierinę arba elektroninę) iš Respublikinio Priklausomybės ligų centro, kurioje nurodyta, kad asmuo neįrašytas į priklausomybės ligų registrą.
  • registratūroje užpildyti Garbės deklaraciją (sveikatos tikrinimo klausimyną) pasirašytinai pateiktoje planšetėje.
Šrifto dydžio keitimas