Mokamos paslaugos

Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centre (JSPC), priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto bei sveikatos fondų lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, kurių sąrašas tvirtinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, šalies nuolatiniams gyventojams teikiamos nemokamai ir prie mokamų paslaugų nepriskiriamos.

Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau- mokamos paslaugos), kurios suteikiamos JSPC, moka:

  • patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;
  • savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą tvirtina įsakymu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.

Šių paslaugų kainos valstybės ir savivaldybių viešosiose įstaigose nustatytos Sveikatos apsaugos ministerijos 1996-03-29 įsakymu Nr.178 patvirtintu kainynu Nr. 96-11-2 (kainos indeksuotos: draustiems, neturintiems sveikatos draudimo dokumentų ir užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka).

Kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardintos mokamų paslaugų sąraše ir nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:

  • pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į JSPC dėl paslaugų suteikimo;
  • paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų paslaugų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos neįeina į šeimos gydytojo normoje reglamentuotas paslaugas arba jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam JSPC gydytojui;
  • pacientas nėra prirašytas prie JSPC, bet kreipiasi dėl paslaugų suteikimo;

JSPC teikiamos ir ne medicinos paslaugos, kurių kainos nustatomos patvirtintais teisės aktais.

Atliekame privalomuosius Pirmosios medicinos pagalbos, Higienos įgūdžių bei Alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymus.

Šrifto dydžio keitimas