FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2022 metų finansinės ataskaitos

2022 metų pirmo ketvirčio finansinė ataskaita

2021 metų finansinės ataskaitos

2021 metų finansinė ataskaita

2020 metų finansinės ataskaitos

2020 metų finansinė ataskaita

2019 metų finansinės ataskaitos

2019 metų finansinė ataskaita

2018 metų finansinės ataskaitos

2018 metų finansinė ataskaita

2018 metų nepriklausomo auditoriaus išvada

2017 metų finansinės ataskaitos

2017 metų finansinė ataskaita

2016 metų finansinės ataskaitos

2016 metų finansinė ataskaita

2016 metų ataskaitos aiškinamasis raštas

2015 metų finansinės ataskaitos

2015 metų finansinė ataskaita ataskaita

2014 metų finansinės ataskaitos

2014 metų finansinė ataskaita

Šrifto dydžio keitimas