Profilaktiniai tikrinimai ir sveikatos mokymai

Atliekami profilaktiniai sveikatos tikrinimai vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“:

 • stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių;
 • vairuotojų;
 • norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą (medžioklei, savigynai, darbui);
 • vykstančiųjų į užsienį;
 • vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių;
 • traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu;
 • asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas);
 • gydytojų, norinčių gauti medicinos praktikos licenciją.

Dokumentai reikalingi atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • prisirašiusiems kitoje gydymo įstaigoje – privalo pateikti išrašą apie sveikatos būklę ( Forma Nr. 027/a) iš savo Asmens sveikatos istorijos, jei ESPBI IS formos E025 nėra;
 • darbdavio užpildyta F Nr.048/a (Asmens medicininė knygelė – sveikatos pasas) – dirbantiems;
 • darbdavio užpildyta F Nr.047/a (Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma) – įsidarbinantiems.

Profilaktinius sveikatos tikrinimus atlieka šie gydytojai specialistai:

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami darbo dienomis nuo 8.00 iki 11.30 val.

Atliekami profilaktiniai sveikatos tikrinimai, dirbantiems visose maisto gamybos ir realizavimo srityse, sveikatos priežiūros, vaikų ir jaunuolių mokymo, paslaugų gyventojams teikimo srityse, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 1145 „Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka“.

Dokumentai reikalingi atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • darbdavio užpildyta F Nr.048/a (Asmens medicininė knygelė – sveikatos pasas) – dirbantiems;
 • darbdavio užpildyta F Nr.047/a (Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma) – įsidarbinantiems.

Šie profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami darbo dienomis nuo 8.00 iki 14.00 val.

Registruojami registratūroje (Taikos pr. 46) nuo 8.00 iki 13.45 val. prie I-mo ir II-o langelių. Telefonas (8 46) 29 70 45. Informacija teikiama telefonais (8 46) 34 19 62, 34 18 82.

Privalomieji sveikatos mokymai

Organizuojami privalomieji sveikatos mokymai pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-932 redakcija)  patvirtintą „Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašą“:

 • Dėl privalomųjų visuomenės sveikatos mokymų, higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų skambinti: 11:00 – 13:00 val. telefono numeriu (8 46) 469637
 • Mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai vyksta darbo dienomis 13 val. Iš anksto pasiteirauti ar mokymai vyks telefonu: (8 46) 297045.

Dokumentai reikalingi atvykstant į privalomuosius sveikatos mokymus:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Išklausiusiems privalomojo mokymo kursą, nustatyta tvarka išduodami „Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimai“.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai ir privalomieji sveikatos mokymai yra mokamos paslaugos, kurios reglamentuotos kainyne.

Už paslaugas galima susimokėti:

 • kasoje grynais arba banko kortele adresu  Taikos pr. 46, II a. „Kasa. Informacija“;
 • pavedimu, kai už paslaugas moka darbdavys pagal sudarytą sutartį;
 • savitarnos kasoje.
Šrifto dydžio keitimas