VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ TVARKA

PRAŠYMAS LEISTI ORGANIZUOTI REKLAMINIUS RENGINIUS

VAISTŲ REKLAMINIŲ RENGINIŲ VŠĮ JŪRININKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Atsakingas asmuo už tinkamą prašymų dėl vaistų reklaminių renginių organizavimo registraciją, informacijos teikimą, registracijos žurnalo pildymą, saugojimą, reklaminių renginių grafiko sudarymą ir atnaujinimą: Erika Bružienė

El. paštas: e.bruziene@jspc.lt

Šrifto dydžio keitimas