KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ PASO IŠDAVIMAS

Kompensuojamųjų vaistų pasas (toliau KVP) – tai griežtos apskaitos dokumentas, receptų knygelė. Jis skirtas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kurių įsigijimo išlaidos arba jų dalis yra kompensuojamos apdraustiesiems asmenims. Asmuo gali turėti vieną galiojantį KVP.

Kas gali gauti KVP?

KVP išduodamas apdraustajam arba jo atstovui, kuriuo pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą gali būti vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas ar įstaigos, kuri atstovauja vaiko teisėms ir jo teisėtiems interesams, atstovas, ar kitas asmuo, nurodytas šio įstatymo 22 straipsnyje. (Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2002 m. gruodžio 6  d. įsakymu Nr. 110, 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo 1K-330 redakcija „KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ PASO IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO TAPATYBĘ PATVIRTINANČIŲ LIPDUKŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS“ ).Pacientas nuo 16 metų gali pavesti atstovavimą ir kitam asmeniui: šiuo atveju atstovavimas turi būti įforminamas notarine tvarka arba, jei atstovas yra įrašytas į Draudžiamųjų registrą, pacientui pakanka jį nurodyti savo prašyme išduoti KVP (toliau – atstovas pagal pavedimą).

Kaip gauti kompensuojamųjų vaistų pasą?

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centre (Taikos pr. 46, Klaipėda) KVP išduodami statistikos kabinete, pusrūsyje, kabineto Nr. 10.

Norint gauti KVP, reikia:

  • Būti draustam privalomuoju sveikatos draudimu;
  • Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę, vaiko gimimo liudijimą).

KVP išdavimo gyventojams sąlygas ir mokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 112 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų receptų išdavimo (pardavimo)“:

Pirmą kartą išduodamas KVP yra nemokamas. Senasis KVP keičiamas nauju, grąžinus senąjį KVP statistikos kabinete ir sumokėjus KVP keitimo mokestį (1 Eur).

Jei apdraustasis negrąžina senojo KVP (arba grąžina sugadintą dėl netinkamo saugojimo), naujas KVP išduodamas sumokėjus praradimo (arba sugadinimo) mokestį (3Eur).

Jei apdraustasis pateikia policijos pažymą apie KVP vagystę ar praradimą dėl gaisro (centre lieka pažymos kopija, patvirtinta KVP išduodančio asmens parašu), naujasis KVP išduodamas sumokėjus KVP keitimo mokestį (1 Eur).

Jei išduoto KVP asmuo iš VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro neatsiima per 3 mėnesius, jis laikomas negaliojančiu. Senasis KVP keičiamas nauju sumokėjus  mokestį už senąjį KVP (jei buvo darytas ne pirmą kartą) ir keitimo mokestį už naująjį pasą.

Darbo laikas:

I-IV 8:00 -16:30

V 8:00-15:30

Pietų pertrauka 12:30-13:00

 

Šrifto dydžio keitimas