VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras

2008-03-02
VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras (JSPC) – viena iš Klaipėdos mieste esančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Kaip savarankiška įstaiga dirba nuo 2001-02-06, įvykus VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės reorganizacijai.

2003 metais sukurta ir įgyvendinta kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2001. 2009 m. spalio 28 d. centras sertifikuotas pagal naujus kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.

Įstaiga įrodė savo sugebėjimą teikti asmens sveikatos priežiūros ir mokymo paslaugas, atitinkančias kliento bei įstatymais nustatytų ir reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

JSPC aptarnauja apie 34 tūkstančius pacientų. Įstaigoje dirba apie 200 darbuotojų, iš jų 57 gydytojai, 96 slaugos specialistai.

JSPC teikia pirminės ir antrinės asmens ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, vykdant sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo, slaugos ir reabilitacijos procesus bei mokymo ir sveikatos ugdymo paslaugas.

Įstaigos misija – nustatyti ir patenkinti pacientų bei kitų suinteresuotų šalių (darbuotojų, tiekėjų, steigėjų, visuomenės) poreikius ir lūkesčius, įgyti pranašumo, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, visa tai atlikti rezultatyviai ir efektyviai bei nuolat tobulinant asmens sveikatos priežiūros bei mokymo paslaugų kokybę.

Šrifto dydžio keitimas