Teikiamų paslaugų namuose vykdymo tvarka

2017-01-03

Šeimos medicinos paslaugos teikiamos vadovaujantis MN14:2005 “Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė”, LR teises aktų reikalavimais, įstaigos kokybes vadybos nustatytu aprašu.

Iškvietimai į paciento namus turi būti motyvuoti, pacientas pagrįstai negali atvykti į gydymo įstaigą ar jų atvykimas kelia pavojų pacientų ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei.

Iškvietimus į namus pas pacientus, prisirašiusius prie Jūrininkų sveikatos priežiūros centro, vykdo budintis gydytojas pirmadieniais – penktadieniais nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 iki 12.00 val.

 1. Budintis gydytojas (šeimos ar vidaus ligų) ar vaikų ligų gydytojas teikia paslaugas namuose:
  • sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
  • karščiuojantiems pacientams (temperatūra daugiau nei 38,5º C), kai neveikia temperatūrą mažinantys vaistai;
  • pacientams, kuriems ūmiai (24 val. laikotarpiu) sutriko judėjimo funkcija (pacientas negali savarankiškai judėti, išskyrus traumas);
  • pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
  • negalią turintiems pacientams, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis ūmiai (24 val. laikotarpiu) pablogėjus būklei karščiuojant ar viduriuojant.
 2. Gydytojas odontologas teikia paslaugas namuose negalią turintiems pacientams, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis arba nustatyti dideli specialieji poreikiai (nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros poreikis), taip pat pas vaikus, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, kai yra sunkaus laipsnio ilgalaikis judėjimo funkcijos sutrikimas ir/ar ūmiai sutrikusi judėjimo funkcija 24 val. laikotarpyje (išskyrus traumas).
 3. Apylinkės (šeimos, vidaus ligų ar vaikų ligų) gydytojas planinius vizitus į namus planuoja ir atlieka pats:
  • pas naujagimius, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas;
  • pas negalią turinčius pacientus, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kai būtinas sekimas ar kitais nenumatytais atvejais;
  • pas vaikus, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis ūmiais ir kitais nenumatytais atvejais, kai būtinas sekimas.
 4. Jeigu paciento skundai ir būklė neatitinka išvardintų indikacijų gydytojo paslaugai namuose, o pacientas nesutinka atvykti į polikliniką, registratorė apie atvejį informuoja gydantį gydytoją, kuris privalo susisiekti su pacientu ir priimti sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo.
 5. Gripo epidemijos metu paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis LR SAM 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V- 962 “Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos laikotarpiu”.
 6. Antro lygio gydytojų specialistų iškvietimai į namus neatliekami.
 7. Gydytojai chirurgai teikia paslaugas namuose pagal apylinkės gydytojo kvietimą.
 8. Išsikviesti gydytoją į namus gali pacientas ar jo globėjai. Registruodamiesi jie privalo nurodyti iškvietimo priežastį.
 9. Kviečiant gydytoją į namus nepilnamečiam vaikui, namuose turi būti jo tėvai arba globėjai. Nesant vaiko atstovo namuose, medicininė apžiūra neteikiama.

Paslaugos namuose neteikiamos dėl pažymų apie sveikatos būklę, kompensuojamų vaistų receptų išrašymo ar kitų planinių paslaugų.

Iškvietimai į namus registruojami įstaigos darbo metu (pirmadieniais – penktadieniais) nuo 7.30 iki 16.00 val. Ir šeštadienį nuo 9.00 iki 12.00 val. telefonais (8 46) 341962 arba 341882.

Pastaba. Esant neatidėliotinos pagalbos poreikiui, kviečiama greitoji medicinos pagalba telefonu 033 arba 112.

Šrifto dydžio keitimas