Įstaigos misija, uždaviniai

2010-03-13

MISIJA:

Įstaigos misija – nustatyti ir patenkinti pacientų bei kitų suinteresuotų šalių (darbuotojų, tiekėjų, steigėjų, visuomenės) poreikius ir lūkesčius, įgyti pranašumo, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, visa tai atlikti rezultatyviai ir efektyviai bei nuolat tobulinant asmens sveikatos priežiūros bei mokymo paslaugų kokybę.

UŽDAVINIAI:

Jūrininkų sveikatos priežiūros centro vadovybė  įsipareigoja teikti pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vykdant sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo, slaugos ir reabilitacijos procesus bei mokymo ir sveikatos ugdymo paslaugas.

Šrifto dydžio keitimas