Pagalbos namuose tarnyba

Slauga namuose neretai tampa tikru iššūkiu tiek pačiam pacientui, tiek jį prižiūrinčiam asmeniui/-ims, kai su ja susiduriama pirmą kartą. Nežinomybė, pasimetimas, nerimas kamuoja abi puses: pacientas ir jį prižiūrintis asmuo/-ys gali pradėti jaustis atskirti nuo gyvenimo, izoliuoti nuo socialinės aplinkos, nes paciento sveikatos būklė reikalauja nuolatinės ir profesionalios priežiūros.
Todėl šiuo nelengvu periodu padėti gali Jūrininkų sveikatos priežiūros centro slaugos namuose komanda.

Ši komanda teikia ne tik profesionalias slaugos paslaugas, informaciją apie socialinę pagalbą, tačiau apmoko pacientą slaugantį asmenį/-is, kaip tinkamai naudotis slaugos priemonėmis, slaugos ir kineziterapijos pagrindų, kas padėtų užtikrinti gerą paciento sveikatą bei padėtų jaustis tvirčiau slaugos proceso metu.

Ambulatorinė slaugos paslaugos namuose (toliau – ASPN) – tai licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento (išskyrus pacientus, kurie  gyvena socialinės globos įstaigose, turinčiose bendrosios praktikos slaugos licenciją) gyvenamojoje vietoje, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

ASPN komandą sudaro:

 • Slaugytojas – pagal gydytojo paskyrimą savo kompetencijų ribose, nurodytose Lietuvos medicinos normoje MN:28:2019, atlieka įvairias manipuliacijas, tokias kaip injekcijos, lašinės infuzijos pastatymas ir priežiūra, paima kraują ir kitus tyrimus, matuoja kraujo spaudimą, išsiurbia kvėpavimo takų sekretą, prižiūri dirbtines kūno angas-stomas, ir kt.
 • Slaugytojo padėjėjas – pagal savo kompetencijas, nurodytas Slaugytojo padėjėjo kvalifikacinių reikalavimų apraše, patvirtintame LR sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr.V-1042 (galiojanti suvestinė) teikia šias paslaugas: valo ir dezinfekuoja aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių paviršius), padeda slaugytojui atlikti įvairias procedūras, padeda užtikrinti higienines asmens reikmes ir kt.
 • Kineziterapeutas – atsižvelgdamas į paciento sveikatos būklę, sudaro kineziterapijos planą ir jo vykdymą, konsultuoja fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos ir ergonomikos klausimais, apmoko pacientą ir jį prižiūrinčius asmenis.

Kas yra ambulatorinės slaugos paslaugos namuose?
Tai sveikatos priežiūros paslaugos, kurias slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, kineziterapeutų komanda teikia pacientų namuose. Šių paslaugų tikslas yra sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui kuo ilgiau savarankiškai gyventi bendruomenėje, užtikrinant jų sveikatą ir apsaugant juos nuo ligos paūmėjimo ar esamų simptomų progresavimo.

Kas gali gauti slaugą namuose?

 • asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis. Slaugos paslaugų poreikį pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną nustato su paciento šeimos gydytoju dirbantis slaugytojas;
 • asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.

Kur kreiptis, kad gaučiau slaugą namuose?
Pacientas turį kreiptis į šeimos gydytoją arba su juo kartu dirbantį slaugytoją.

Su kuo galėčiau gyvai pasikonsultuoti?
Kreipkitės į savo šeimos gydytoją arba slaugytoją.

Gydytojų darbo ir atostogų grafikai

Ar paslaugos yra mokamos?

Ne, slauga namuose yra nemokama paslauga, finansuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.

Kokiu paros metu ir kokiomis savaitės dienomis galiu gauti slaugą namuose?

Kiekvieną dieną nuo 8:00 iki 20:00

Kada paslaugos bus pradėtos teikti?

Nuo 2022 m. sausio 1 d. slaugos namuose paslaugos yra teikiamos visoje Lietuvoje. Slaugos namuose paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip:

 • per 1-5 darbo dienas – slaugytojo pirmasis apsilankymas;
 • per 24 valandas – skubių paskyrimų įvykdymas;
 • per 1-5 darbo dienas – planinių paskyrimų įvykdymas.
Ar mano šeimos gydytojas liks tas pats?

Kai yra teikiamos slaugos ar paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose, šeimos gydytojas lieka tas pats. Jis ir toliau rūpinasi jūsų sveikata ir bus pagrindinis jūsų gydytojas.

Kiek laiko šios paslaugos gali būti teikiamos?

Paslaugos yra teikiamos tol, kol jos yra reikalingos pagal slaugos poreikio lygį.

ASPN komandos maksimalus nemokamų apsilankymų skaičius per kalendorinius metus:

 • 52 apsilankymus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas mažas slaugos paslaugų poreikis;
 • 156 apsilankymus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas vidutinis slaugos paslaugų poreikis;
 • 365 apsilankymus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas didelis slaugos paslaugų poreikis.

ASPN komandos slaugytojas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, nustato ASPN teikimo mastą ir kito ASPN teikiančio specialisto apsilankymo poreikį.

Ar gaudamas slaugos namuose paslaugas galiu gauti ir kitas sveikatos priežiūros paslaugas?

Taip, gaudamas slaugos paslaugas namuose, galite gauti ir visas kitas reikalingas sveikatos paslaugas.

Šrifto dydžio keitimas