Rinkimai į VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro darbo tarybą

2018-01-05

Vadovaujantis Darbo kodekso 171 straipsniu ir VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro (toliau – VšĮ Jūrininkų SPC) vyriausiojo gydytojo 2017-12-06 įsakymu Nr. V-64 “Dėl darbo tarybų rinkimų komisijos sudarymo ir darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo” sudaryta darbo tarybos rinkimų komisija (V.Andrulienė, R.Cvetkova, L.Juodviršienė, E.Laurinaitienė, L.Petkevičienė).
2017-12-12 darbo tarybos rinkimų komisija:
1.Nustatė darbo tarybos rinkimų datą – 2018 m. sausio 30 d.
2.Paskelbė kandidatų į darbo tarybos narius registravimą nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. sausio 15 d. 16.00 val.


Kandidatus gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai, t. y. tie, kurių darbo santykiai su VšĮ Jūrininkų SPC trunka bent 3 mėnesius. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po 1 kandidatą raštu (Pasiūlymas dėl kandidato į darbo tarybos narius) kreipdamasis į VšĮ Jūrininkų SPC darbo tarybos rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Darbo tarybą (Sutikimas būti renkamam kandidatu į darbo tarybos narius).
Rašytinius darbuotojų pasiūlymus dėl kandidatų į Darbo tarybą ir siūlomų kandidatų sutikimus prašome pristatyti:
L.Petkevičienei 18 kab. (rūsyje) VšĮ Jūrininkų SPC (adresu: Taikos pr. 46, Klaipėda)
V.Andrulienei 110 kab. VšĮ Jūrininkų SPC padalinyje (adresu: Pievų Tako g. 48, Klaipėda)
Darbo tarybos narių rinkimai vyks 2018 m. sausio 30 d. nuo 9.00 val. iki 15.00 val. VšĮ Jūrininkų SPC salėje (adresu: Taikos pr. 46, Klaipėda).

jspc-pasiulymas-del-kandidato-i-darbo-tarybos-narius

jspc-sutikimas-del-kandidato-i-darbo-tarybos-narius

Šrifto dydžio keitimas