Registravimo pas gydytojus tvarka

2010-04-20
Registratūra
Registratūroje

Informacija teikiama:

 • Tel: (8 46) 38 34 60

III šeimos gydytojo skyrius (Pievų tako g. 38)

 • Tel: (8 46) 41 00 13

Miško ambulatorija (Kretingos g. 31)

 • Tel: (8 46) 35 14 00

Registracija:

 • Tel: (8 46) 34 19 62
 • Tel: (8 46) 34 18 82

III šeimos gydytojo skyrius (Pievų tako g. 38)

 • Tel: (8 46) 41 00 13

Miško ambulatorija (Kretingos g. 31)

 • Tel: (8 46) 35 14 00

Pacientų registracija vykdoma darbo dienomis nuo 7.30 iki 20.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 iki 13.00 val.
Gydytojų iškvietimai į namus registruojami darbo dienomis nuo 7.30 iki
17.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 iki 12.00 val.

Registracija specialistų konsultacijoms:

 • akušerio ginekologo,
 • echoskopuotojo,
 • fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo,
 • endokrinologo,

vykdoma darbo dienomis nuo 7.30 iki 20.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 iki 13.00 val.

Būtinoji medicinos pagalba teikiama darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 iki 13.00 val.

Profilaktiniams sveikatos patikrinimams pacientai registruojami darbo dienomis:
nuo 7.30 iki 11.30 val. tai pačiai dienai
nuo 7.30 iki 14.00 val. – bet kuriai kitai darbo dienai.

Į privalomuosius higienos įgūdžių mokymus registruojama darbo dienomis nuo 7.30 iki 13.30 val.
Į privalomuosius pirmosios medicinos pagalbos mokymus registruojama darbo dienomis nuo 7.30 iki 12.30 val.

REGISTRACIJAI PACIENTAI TURI PATEIKTI:

 • Dirbantys asmenys – pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 • Bedarbiai – pasą arba asmens tapatybės kortelę ir darbo biržos pažymą.
 • Pensininkai – pensininko pažymėjimą ir pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 • Neįgalūs – darbingumo lygio pažymėjimą ir pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 • Vaikai iki 16 metų amžiaus – gimimo liudijimą, nuo 16 iki 18 metų amžiaus – pasą arba asmens tapatybės kortelę
 • Dieninių skyrių nedirbantys studentai ir vidurinių mokyklų moksleiviai, kurių amžius virš 18 metų – privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą ir pasą arba asmens tapatybės kortelę

SVARBI INFORMACIJA:

Nuo 2016 metų sausio 1 dienos pacientai, užsiregistravę planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintys atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

Informuoti galima elektroniniu paštu registratura@jspc.lt  arba paskambinus registratūros telefonu (8 46) 34 19 62, (8 46) 34 18 82.

Daugiau informacijos:
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai altlyginimo įstatymo Nr. I-1562 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

Šrifto dydžio keitimas