Profilaktinis sveikatos tikrinimas ir sveikatos mokymas

2010-04-14

Bronislovas Gylys, vyr. ordinatorius – darbo medicinos gydytojas, tel. (8 46) 34 19 59 , 39a kab.
Lida Juodviršienė, vidaus ligų, darbo medicinos gydytoja.

Atliekami profilaktiniai sveikatos patikrinimai:

 • Norinčių pasitikrinti sveikatą įsidarbinant ar dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas).
 • Norinčių gauti leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą (medžioklei, savigynai, darbui).
 • Vairuotojų sveikatos patikrinimai.
 • Vykstančių į užsienį sveikatos patikrinimai.
 • Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos patikrinimai.

Sveikatos patikrinimai atliekami darbo dienomis nuo 8.00 iki 11.30 val.

Registruojama registratūroje nuo 7.30 iki 11.30 val. prie I-mo langelio.

 • Profilaktiniai sveikatos patikrinimai (dirbantiems visose maisto gamybos ir realizavimo srityse, sveikatos priežiūros, vaikų ir jaunuolių mokymo, paslaugų gyventojams teikimo srityse).

Sveikatos patikrinimai atliekami darbo dienomis nuo 8.00 iki 14.00 val.

Registruojama registratūroje nuo 8.00 iki 14.00 val. prie I-mo langelio.

Paslaugos teikiamos:

 • Drautiems privalomuoju sveikatos draudimu Jūrininkų sveikatos priežiūros centro ir kitų įstaigų pacientams.
 • Nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu.
 • Užsienio šalių piliečiams.
 • Įmonėms ir organizacijoms norinčioms patikrinti darbuotojų sveikatą.

Privalomam profilaktiniam asmens sveikatos patikrinimui pacientas turi pateikti:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Įsidarbinantysis privalo pateikti privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a), dirbantysis – asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a).
 • Asmenys neprisirašę prie VšĮ Jūrininkų SPC turi pateikti savo šeimos gydytojo Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos.

Organizuojami privalomojo mokymo kursai pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 patvirtintas mokymo programas:

 • Pirmosios pagalbos mokymai vyksta neporinėmis mėnesio darbo dienomis 14.00 val.
 • Higienos įgūdžių mokymai vyksta neporinėmis mėnesio darbo dienomis 15.30 val.
 • Mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai darbo dienomis 12.30 val.

Išsamesnė informacija tel.: (8 46) 34 19 59

Į mokymus registruojama registratūroje tel.: (8 46) 34 19 62; 34 18 82

Išklausiusiems paskaitų kursą išduodami Sveikatos žinių pažymėjimai.

Privalomieji sveikatos mokymai yra mokama visuomenės sveikatos priežiūros paslauga.

Atvykstant į privalomuosius sveikatos mokymus reikia turėti asmens dokumentą.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas

Asmenys, kuriems privalomas higienos įgūdžių mokymas Mokymo periodiškumas
1. Areštinių ir laisvės atėmimo vietų darbuotojai Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai
2. Vandens tiekimo įmonių darbuotojai Prieš pradėdami dirbti ir kas dveji metai
3. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto produktų apdorojimu, išdavimu ir maitinimu (maisto produktų, jų priedų, žaliavų gamybos, žvejybos, prekybos, tiekimo, transportavimo, sandėliavimo ir maitinimo įmonių darbuotojai, tarp jų: stiuardesės, keleivinio transporto palydovai, laivų virėjai, jų padėjėjai, bufetų ir produktų sandėlių darbuotojai) Prieš pradėdami dirbti ir kas dveji metai
4. Apgyvendinimo ir kitas (ne maitinimo) paslaugas teikiantys darbuotojai (bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų, kaimo turizmo sodybų ir kiti susiję su apgyvendinimu, darbuotojai bei teikiantys pagalbą namuose, pirčių, baseinų, saunų, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo ir kitas grožio bei sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai) Prieš pradėdami dirbti ir kas treji metai
5. Formaliojo ir neformaliojo švietimo bei ugdymo įstaigų (ikimokyklinio ugdymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo, kvalifikacijos tobulinimo įstaigų, mokyklų, psichologinių ir pedagoginių tarnybų) darbuotojai Pirmaisiais darbo metais ir kas penkeri metai
6. Darbuotojai, dirbantys galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių aplinkoje ir pavojingą darbą) Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai
7. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai
8. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose Prieš pradėdami dirbti

Asmenų mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai

Asmenys, kuriems privalomas mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai Mokymo periodiškumas
Asmenys, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus atimta teisė vairuoti transporto priemonę dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi

Šrifto dydžio keitimas