Pradedame teikti nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugas

Pradedame teikti nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugas

2019-03-01

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centre pradedamos teikti nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – NSP). NSP paslaugos teikiamos vadovaujantis LR SAM 2018-07-19 įsakymu Nr. V-826.

 1. NSP paslaugos paskirtis – skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti anksčiau paskirtų vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą.
 2. NSP paslaugą pacientams teikia šeimos gydytojo komandos nariai – šeimos gydytojas, slaugytoja, vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas, akušeris ginekologas, akušerė, chirurgas (toliau – gydytojas).
 3. NSP paslauga teikiama, jei:
  • Pacientas yra pasirašęs „Paciento sutikimą nuotolinei sveikatos priežiūros paslaugai“
  • Paciento būklė stabili (remiantis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis ir gydytojo vertinimu)
  • Pacientas yra identifikuojamas
  • Pacientas tuo metu nesigydo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
  • NSP atitinka paskirtį (1 punktas)
 4. NSP teikiama skambinant gydančiam gydytojui jo darbo metu, nurodytomis valandomis. (Gydytojų kabinetų telefono numeriai ir darbo laikai nurodyti yra internetiniame puslapyje, skiltyje „Gydytojų darbo grafikai“)
 5. NSP eiga:
  • paciento identifikacija pasakius paciento vardą, pavardę ir paskutinius keturis asmens kodo skaičius;
  • paciento atsakymas, kad jis sutinka gauti NSP paslaugą;
  • informacijos apie paciento buvimo vietą ir sveikatos būklę surinkimas;
  • sprendimas dėl NSP suteikimo galimybės.
 6. NSP paslauga bus suteikta per 3 darbo dienas nuo šeimos gydytojo komandos nario priimto ir užregistruoto sprendimo teikti NSP paslaugą
 7. Suteikus NSP, pacientas kitą kartą dėl tos pačios priežasties privalo atvykti į polikliniką – konsultacija telefonu negali būti teikiama 2 kartus iš eilės.
 8. Gydytojui nusprendus NSP paslaugos neteikti (neatitinkant punkto 3), pacientas registruojasi apsilankymui pas gydytoją nustatyta tvarka Poliklinikos registratūroje, telefonu ar internetu.

Pacientas (ar jo atstovas) prisiima atsakomybę už informacinėmis ar elektroninio ryšio technologijomis pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.

Gripo epidemijos metu, prisiskambinimas 8:00 – 20:00

Šrifto dydžio keitimas