Kokybės politika

2015-09-30

VIZIJA

Tapti vienu pažangiausių Klaipėdos miesto asmens sveikatos priežiūros centrų, kurio prioritetas – tobula šeimos gydytojo institucija.

MISIJA

Nustatyti ir patenkinti pacientų bei kitų suinteresuotų šalių (darbuotojų, tiekėjų, steigėjų, visuomenės) poreikius ir lūkesčius, įgyti pranašumo, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, visa tai atlikti rezultatyviai ir efektyviai bei nuolat tobulinant asmens sveikatos priežiūros bei mokymo paslaugų kokybę.

TAI PASIEKSIME ĮGYVENDINĘ ŠIAS PRIEMONES:

  • nuolat tobulinant efektyviai veikiančią kokybės vadybos sistemą pagal LST EN 9001:2008 standarto reikalavimus;
  • vykdant sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo, reabilitacijos ir slaugos procesus, siekiant geriausio galutinio poveikio paciento sveikatai, minimalios rizikos bei maksimalios naudos pacientui, atsižvelgiant į profesinį asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų tobulėjimą;
  • racionaliai naudojant išteklius, užtikrinti aukštą pacientų lūkesčių patenkinimą ir gerovės lygį;
  • gerinant pacientų bei paslaugų teikėjų santykius ir bendradarbiavimą.

JŪRININKŲ SPC VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

  • nuolat tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos priežiūros strateginį vadovavimą, atsižvelgiant į asmens sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą, procesus ir rezultatus;
  • sudaryti paslaugų teikėjams tokias darbo sąlygas, kad būtų pasiektas optimalus rezultatas minimaliomis personalo darbo laiko ir medžiagų sąnaudomis;
  • sudaryti sąlygas paslaugų teikėjų kvalifikacijai kelti, kad žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius, paslaugų kokybę pagrįsti pažangiausiomis technologijomis, įsigyjant šiuolaikinę diagnostikos ir gydymo įrangą;
  • pripažinti ir skatinti tiekėjų nuopelnus, tobulinant sveikatos priežiūros paslaugas.

Patvirtinta VVA posėdyje, protokolas Nr.1, 2015-03-30

Šrifto dydžio keitimas