Jūrininkų dėmesiui!

Jūrininkų dėmesiui!

2021-08-09

Mūsų įstaigoje nuo š. m. rugpjūčio 23 d. pradedami jūrininkų profilaktiniai sveikatos tikrinimai ir išduodamas Jūrininkų sveikatos pažymėjimas forma Nr. 048-1/a.

Bazinė sveikatos tikrinimo kaina – 85,00 Eur. Skubos tvarka (be išankstinės registracijos) bazinė kaina – 120,00 Eur.

Bazinė kaina gali padidėti dėl papildomai atliekamų reikalingų tyrimų.

Sveikatos tikrinimai atliekami du kartus savaitėje: antradieniais ir ketvirtadieniais, priimant po 24 asmenis. Operatyviam profilaktinio sveikatos tikrinimo užtikrinimui registracija yra išankstinė.

Registruotis galima:

 • prisijungus į e-pacientas sistemą, Jūrininkų komisijos kalendoriuje, pasirinkus tinkamą datą ir laiką (nuo š. m. rugpjūčio 23 d.), spausti mygtuką „Registruoti paciento vizitą“;
 • telefonu (8-46) 29 70 45
 • atvykus tiesiogiai į Jūrininkų SPC registratūrą.

Atvykus profilaktiniam sveikatos tikrinimui turite pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Jei  atvykstate dėl įsidarbinimo papildomai turite pateikti:
  • šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a popierinė arba elektroninė) iš asmens sveikatos istorijos už 5 metus, jei nesate prisirašęs prie JSPC;
  • gydytojo psichiatro parengtą formą Nr. 027/a, kurioje turi būti nurodyta, kad asmuo neįrašytas į psichikos ligų registrą. Bei tokia pačią formą (Nr. 027/a) iš Respublikinio Priklausomybės ligų centro (Taikos pr. 46) priklausomybės ligų registrą;
  • registratūroje užpildyti Garbės deklaraciją (sveikatos tikrinimo klausimyną) pasirašytinai pateiktoje planšetėje.

Pažymėjimų išdavimo/persiuntimo tvarka:

 • jei išvada pateikiama „Tinka“ komisijos pirmininkas pasirašo elektroniniu parašu ir išsiunčia jūrininkui nurodytu e-paštu arba, jei pageidausite, atspausdins popierinį variantą;
 • jei išvada „Tinka, taikant tam tikrus apribojimus (pažymėti / įrašyti tai, kas tinka)“ arba „Netinka“, komisijos pirmininkas atspausdina popierinį variantą, pateikia jūrininkui pasirašyti ir atiduoda jūrininkui į rankas.
Šrifto dydžio keitimas