Informacija pacientams dėl dantų protezavimo

2012-04-26

Nuo 2012 m. balandžio mėn. Jūrininkų sveikatos priežiūros centre pradėtos teikti dantų protezavimo paslaugos komspensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų. Dantų protezavimo paslaugas teikia gydytojas odontologas H.Galinauskas (II aukštas, 53 kab.).

Pagal vyriausiojo gydytojo patvirtintą kainyną teikiamos mokamos dantų protezavimo paslaugos, asmenims, pageidaujantiems savo lėšomis protezuotis dantis.

Išsamesnė informacija teikiama odontologijos kabinete Nr. 53, tel. 34-27-52,
neporinėmis mėn. darbo dienomis nuo 9.00 iki 11.00 val.
porinėmis mėn. darbo dienomis nuo 14.00 iki 16.00 val.

DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ KOMPENSAVIMAS IŠ PSDF LĖŠŲ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009-09-11 įsakymu Nr. V-743 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-11-21 įsakymo Nr. V-890 “Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2009, Nr. 112-4784) Jūrininkų sveikatos priežiūros centro Odontologijos skyriuje sudaromi asmenų sąrašai dantų protezavimo paslaugų kompensavimui iš PSDF biudžeto.

Teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

  • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
  • nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys;
  • vaikai iki 18 metų.

Asmenys, pageidaujantys gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto lėšų, prašymus turi pildyti toje gydymo įstaigoje, prie kurios yra prisirašę, nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos.

Asmenys, prisirašę prie JSPC ir norintys gauti dantų protezavimo paslaugas, komspensuojamas iš PSDF biudžeto lėšų, turi kreiptis į Jūrininkų SPC gydytojus odontologus ir pateikti:

  • prašymą įrašyti į asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašą;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas;
  • gydytojo odontologo arba odontologų konsiliumo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma Nr. 027/a).

JSPC asmenų prašymus registruoja ir pateikia teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK).

Teritorinė ligonių kasa pagal prašymų užpildymo datą įtraukia į savivaldybės gyventojų, laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų sąrašą ir informuoja apie tai gyventojus išsiųsdama jiems pranešimą paštu.

Kokiai sumai kompensuojamos dantų protezavimo išlaidos

Pensijinio amžiaus, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, taip pat tiems asmenims, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio) – kompensuojama balų suma iki 1300 balų.


Pensinio amžiaus, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio – kompensuojama iki 4000 balų.


Vaikams – kompensuojama iki 4000 balų.

Dantų protezavimo paslaugų, kurių išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto, bazinės kainos 1 balas lygus 0,81 lito.

Daugiau informacijos: Klaipėdos teritorinė ligonių kasa – dantų protezavimas

Šrifto dydžio keitimas