Atnaujiname teikiamas paslaugas

Atnaujiname teikiamas paslaugas

2020-05-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. V-1019 nustatytais reikalavimais Jūrininkų sveikatos priežiūros centras (toliau – JSPC) parengė ambulatorinių paslaugų teikimo planą.

Prioritetas ir toliau teikiamas nuotolinėms paslaugoms.

Vizitus į JSPC tiesioginei konsultacijai pas save ar reikalingiems laboratoriniams ir diagnostiniams tyrimams skirs šeimos gydytojai, vaikų ligų gydytojai, vidaus ligų gydytojai, chirurgai, akušeriai ginekologai ir su jais dirbančios bendrosios praktikos  slaugytojos/akušerės.

Planinės odontologinės paslaugos šiame etape nėra atnaujinamos, teikiama tik būtinoji odontologinė pagalba.

Siekdami užtikrinti pacientų ir darbuotojų saugumą bei išvengti koronaviruso infekcijos  plitimo privalome valdyti pacientų srautus. Todėl paslaugų teikimui sudaromi  atskiri konsultacijų grafikai į kuriuos gydytojai registruos paskirtus konsultacijai pacientus nustatytu laiku ir suteiks visą reikiamą informaciją: laiką, kabineto numerį, tyrimų atlikimą, planuojamas konsultacijas pas kitus specialistus.

Nustatytos šios priėmimui tiesioginei konsultacijai taisyklės:

  • į paskirtą konsultaciją  atvykti ne anksčiau 10 min. iki nustatyto laiko;
  • priimti konsultacijai  asmens sveikatos priežiūros specialistai gali tik griežtai pagal grafike nurodytą laiką;
  • pacientai privalo dėvėti vienkartines medicinines kaukes;
  • atvykusiam pacientui privaloma pamatuoti temperatūrą;
  • prie durų būtina dezinfekuoti rankas;
  • jeigu pacientui reikalinga palydinčio asmens pagalba – lydėti gali tik vienas asmuo;
  • privaloma klausyti registratūros darbuotojų ar bendrosios praktikos slaugytojų/akušerės nurodymų;
  • po suteiktos paslaugos, nedelsiant palikti patalpas;
  • jei po vizito yra ilgesnis nei 5 min. laukimo laikas kitoms paslaugoms gauti, pacientai privalės išeiti iš patalpų ir eilės laukti išorėje.

Poliklinikoje pacientai bus konsultuojami kas 30-45 min., priklausomai nuo saugumo lygio,  taip, kad būtų užtikrinta patalpų dezinfekcija ir vėdinimas.

Mes, kaip ir Jūs, mieli pacientai, labai nekantraujame grįžti prie įprasto darbo tempo, tačiau paskelbto karantino metu kol kas to padaryti negalime.

Labai visų prašome supratingumo ir susitelkimo.

Šrifto dydžio keitimas